Sertifikati

AMIRAL d.o.o. Medical Systems and Service poseduje rešenje Ministarstva zdravlja za vršenje prometa na veliko - uvoz, izvoz, nabavku, skladištenje i distribuciju medicinskih sredstava koja pripadaju klasama IIa i IIb, kategorije 12 – Dijagnostička i terapeutska medicinska sredstva u radiologiji, kao i rešenje Agencije za lekove i medicinska sredstva za stavljanje u promet istih.

Rešenje MINISTARSTVA ZDRAVLJA
Rešenje AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA

Posedujemo sve potrebne sertifikate za rad sa izvorima jonizujućeg zračenja koje je obezbedio Institut za nuklearne nauke Vinča i Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije. 

Rešenje MINISTARSTVA ZA NAUKU I ZAŠTITU ZIVOTNE SREDINE
Mišljenje INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKE „VINČA“

Posedujemo i AUTORIZACIONA PISMA svih naših partnera, kao i sve njihove sertifikate – Certificate for Quality Management system, ISO 9001-13485-certificate of the quality system, DOC-Declaration of Conformity i EC certificate. 

Autorizaciono pismo Amiral-a d.o.o. Niš od strane Canon-a.
O nama
Prodaja
Tehnicka podrska
Primena aparata
Kontakt
® Copyright 2010 Amiral. All rights reserved.
Servis